Privacy verklaring - LanserLeven

Privacy verklaring

Privacyverklaring Praktijk LanserLeven te Gorinchem

 Inleiding

LanserLeven neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met martine@lanserleven.nl

 Wie is LanserLeven?

Praktijk LanserLeven is de eenmanszaak LanserLeven in Gorinchem, kantoorhoudende aan Paardenwater 15, 4201 KM te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67770843.

LanserLeven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Martine Lanser is de Functionaris Gegevensbescherming van LanserLeven. Zij is te bereiken via martine@lanserleven.nl, telefoon 06-48474210 of via het contactformulier op de website www.lanserleven.nl

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

LanserLeven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

LanserLeven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Gezondheid, zowel mentaal als fysiek

– Genetische en/of medische gegevens

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martine@lanserleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

LanserLeven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– LanserLeven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– LanserLeven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LanserLeven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dienstverlening, klantenbeheer, marketing, social media en financiële administratie

Doeleinde:                              Beheer van bestellingen

Gegevens:                              NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                              Facturatie

Gegevens:                              NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                              Facturatie

Gegevens:                              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:           Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                              CRM

Gegevens:                              Naam, E-mailadres, Locatie, Social media, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Direct marketing

Gegevens:                              Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Affiliate marketing

Gegevens:                              Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Nieuwsbrief

Gegevens:                              Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Social marketing

Gegevens:                              Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                              Website analytics

Gegevens:                              Surfgedrag, Locatie

Grondslag:                             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                 Commercieel belang

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:                              Naam, Adres, Inhoud van het bericht

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                              Chatfunctie

Gegevens:                              Naam, Adres, Inhoud van het bericht

Grondslag:                             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LanserLeven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LanserLeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LanserLeven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LanserLeven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LanserLeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martine@lanserleven.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LanserLeven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LanserLeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via martine@lanserleven.nl

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LanserLeven je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar martine@lanserleven.nl Daarnaast, zoals eerder aangegeven, kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.